Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm 09.00 - 18.00
info@addeqt.com 08-580 066 20
Christoffer Mohammar
Verkställande direktör

christoffer@addeqt.com

Om Christoffer

Christoffer har över 25 års yrkeserfarenhet och har innehaft flera ledande befattningar på värdepappersbolag (såväl i FinTech-bolag som i traditionella värdepappersbolag). Christoffer har dessutom tjänstgjort som styrelseordförande och styrelseledamot i värdepappersbolag samt styrelseledamot i start-ups och på konsultfirmor. Med denna bakgrund tillför Christoffer en bred och djup erfarenhet från den svenska och de globala finansmarknaderna, med fokus på företagsledning, business management, operations, organisation, governance, systemfrågor, informationssäkerhet, regulatory & compliance, riskhantering och juridiska frågor.

Christoffer är en av grundarna och delägarna i AddEqt. Under perioden från det att bolaget startades 2021 och fram till i början av 2023, har han arbetat med att förbereda bolaget för sin tillståndspliktiga verksamhet i form av värdepappersrörelse. Nu tjänstgör han som bolagets VD och ser fram emot att fortsätta utvecklingen med att bygga Sveriges mest kundcentrerade, marknadsledande, moderna och hållbara tjänster inom private banking, förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning.

När Christoffer inte är upptagen i sin roll som VD på bolaget, ägnar han sin fritid åt familjen, med att löpträna och åka skidor, och med att skapa musik. Och när det behövs, ge råd och stöd i hållbara projekt som behöver det.

Kontakta Christoffer