Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm 09.00 - 18.00
info@addeqt.com 08-580 066 20

Tillstånd för investeringstjänster

AddEqt AB (org. nr 559350-5034) innehar Finansinspektionens tillstånd att utföra följande investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 p
  • Utförande av order på kunders uppdrag enligt 2 kap. 1 § 2 p
  • Portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § 4 p
  • Investeringsrådgivning enligt 2 kap. 1 § 5 p