Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm 09.00 - 18.00
info@addeqt.com 08-580 066 20

Våra tjänster

Kapitalförvaltning

Som kund i vår kapitalförvaltning behöver du inte sätta dig in i och dagligen följa finansmarknaderna. Istället formulerar du översiktligt dina finansiella mål och låter oss göra det vi är bäst på, nämligen att utforma en aktiv kapitalförvaltning som överensstämmer med dina mål.

Tryggt

Anpassat

Smidigt

Kontakta en förvaltare

Förmögenhetsrådgivning

Som kund i vår förmögenhetsrådgivning kommer du säkert märka att vi arbetar hårt för att ge dig de bästa ekonomiska förutsättningarna för din förmögenhet – oavsett om förmögenheten är blygsam eller stor.

All bra rådgivning bygger på att rådgivaren lyssnar på kunden: Vi tar avstamp i dina kunskaper och erfarenheter från den finansiella marknaden. Vi bygger en förståelse för din ekonomiska situation, ditt syfte och mål med förmögenhetsrådgivningen, din syn på hållbarhet samt din riskvilja och riskprofil. Om det finns en lämplig investering för dig leder detta till ett investeringsförslag. Vi anpassar lösningen efter kunden – inte tvärtom.

Tryggt

Hållbart

Smidigt

Kontakta en rådgivare

Private Banking

Genom våra förvaltare, andra medarbetare och samarbetspartners kan vi hjälpa dig med det mesta som har med din ekonomi och därmed sammanhängande frågor att göra. Vi sätter dina behov i fokus och löser dina problem.

Tryggt

Problemlösning

Heltäckande

Kontakta en förvaltare

Samarbeten

Vi samarbetar med andra aktörer på finansmarknaden, t ex Nordnet för att kunna erbjuda dig stabilitet och trygghet.

Tryggt

Mervärde

Smidigt

Kontakta oss

Kontakta oss