Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm 09.00 - 18.00
info@addeqt.com 08-580 066 20

Vad vi vill

AddEqts investeringstjänster ska utgöra golden standard för kundfokuserad, marknadsledande, modern och hållbar private banking, förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning.

NuKapitalförvaltning

När du vill låta en expert göra jobbet

Rådgivning

När du behöver finansiella råd

NuPrivate banking

Dina behov i fokus

Ditt sparande om 10 år?

Portföljens värde

Ditt totala värde vid periodens slut

0 SEK

Varav avkastning

0 SEK

Varav insättningar

0 SEK

Uträkningen ovan ska inte betraktas som något löfte om framtida avkastning utan är endast ett exempel på hur olika parametrar kan påverka utvecklingen i din portfölj. Alla investeringar är förenade med en risk. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Notera att siffrorna i uträkning ovan är avrundade till närmaste tusental för ackumulerat värde och till närmsta hundratal för avkastning och insättningar.

Schyssta produkter. Schyssta villlkor.

Det är vår uppgift att ge dig de bästa ekonomiska förutsättningarna för din förmögenhet – oavsett om förmögenheten är blygsam eller stor.

Vi har inga egna fonder eller andra finansiella produkter och har därför inget egenintresse i att erbjuda en viss placering framför en annan. Vi har heller inga oönskade incitament som snedvrider de råd vi ger dig. Våra avgifter är enbart baserade på att vi rådger dig eller förvaltar ditt kapital och det finns inga övriga ohanterade intressen som kan påverka hänsynen att alltid agera i våra kunders bästa intressen.

Läs mer

Instrument

Vi förmedlar ett brett utbud av aktier, obligationer, fonder, m m från ledande marknadsplatser.

Prissättning

Vi har en enkel och tydlig prissättningsmodell så att du som kund alltid vet och förstår vad du betalar för.

Förvaltningsportföljer

Diskretionära portföljer och modellportföljer anpassade för att nå dina ekonomiska mål, med utgångspunkt i din riskaptit och andra förutsättningar.

Våra tjänster

Kapitalförvaltning

Som kund i vår kapitalförvaltning behöver du inte sätta dig in i och dagligen följa finansmarknaderna. Istället formulerar du översiktligt dina finansiella mål och låter oss göra det vi är bäst på, nämligen att utforma en aktiv kapitalförvaltning som överensstämmer med dina mål.

Tryggt

Anpassat

Smidigt

Kontakta en förvaltare

Förmögenhetsrådgivning

Som kund i vår förmögenhetsrådgivning kommer du säkert märka att vi arbetar hårt för att ge dig de bästa ekonomiska förutsättningarna för din förmögenhet – oavsett om förmögenheten är blygsam eller stor.

All bra rådgivning bygger på att rådgivaren lyssnar på kunden: Vi tar avstamp i dina kunskaper och erfarenheter från den finansiella marknaden. Vi bygger en förståelse för din ekonomiska situation, ditt syfte och mål med förmögenhetsrådgivningen, din syn på hållbarhet samt din riskvilja och riskprofil. Om det finns en lämplig investering för dig leder detta till ett investeringsförslag. Vi anpassar lösningen efter kunden – inte tvärtom.

Tryggt

Hållbart

Smidigt

Kontakta en rådgivare

Private Banking

Genom våra förvaltare, andra medarbetare och samarbetspartners kan vi hjälpa dig med det mesta som har med din ekonomi och därmed sammanhängande frågor att göra. Vi sätter dina behov i fokus och löser dina problem.

Tryggt

Problemlösning

Heltäckande

Kontakta en förvaltare

Samarbeten

Vi samarbetar med andra aktörer på finansmarknaden, t ex Nordnet för att kunna erbjuda dig stabilitet och trygghet.

Tryggt

Mervärde

Smidigt

Kontakta oss

Kontakta oss

Säkerhetsfråga

Medarbetare

Christoffer Mohammar

Fredrik Lidmark

Mats Gunnå

Carl Christian Ottander

Fredrik Strömberg